Wentylacja cena Konin

Montaż wentylacji w Koninie

Wentylacja jest nieodzownym elementem zapewnienia zdrowego mikroklimatu w przestrzeniach zamkniętych. Eliminując zanieczyszczenia i utrzymując optymalny poziom wilgotności, gwarantuje kontrolę nad jakością powietrza. Istnieją dwa podstawowe rodzaje wentylacji: naturalna i mechaniczna. Wentylacja naturalna polega na swobodnym przepływie powietrza przez otwory, takie jak okna i drzwi, natomiast wentylacja mechaniczna korzysta z zaawansowanych systemów, takich jak klimatyzacja czy rekuperatory, dla precyzyjnej kontroli warunków wewnętrznych.

 

Prawidłowa wentylacja w budynku jest podstawą zdrowia jego użytkowników. Zapewnia stałą cyrkulację powietrza – dostarczając tlen oraz wymianę zużytego powietrza na świeże – redukując nieprzyjemne zapachy. Prawidłowa wentylacja w domach, powinna zapewniać przyjemny mikroklimat i dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach.

Brak wentylacji lub jej nieprawidłowe działanie powodują, że powietrze w pomieszczeniach staje się duszne i ciężkie. Długotrwałe przebywanie w takich pomieszczeniach, prowadzi do zmęczenia, bólów głowy, złego samopoczucia, drapania w gardle, uciążliwego kaszlu, a w konsekwencji do poważnych problemów zdrowotnych i chorób przewlekłych.

Nieskuteczna wentylacja, to nie tylko problemy ze zdrowiem mieszkańców czy użytkowników pomieszczeń. Nieświeże, wilgotne powietrze, sprzyja namnażaniu się grzybów i pleśni, co z kolei niekorzystnie wpływa na stan technicznych ścian i sufitów w budynku i może prowadzić do przedwczesnej korozji.

Wentylacja - rodzaje systemów

 

Wentylacja grawitacyjna (naturalna)

 

Wentylacja naturalna to proces wymiany powietrza w pomieszczeniu z otoczeniem za pomocą sił naturalnych – gradientu temperatury i wiatru. Ciepłe powietrze w pomieszczeniu ma tendencję do unoszenia się do góry i wychodzenia przez otwory w górnej części pomieszczenia, zasysając jednocześnie chłodniejsze powietrze z dołu. Ten proces, nazywany również konwekcją, jest najważniejszym mechanizmem wentylacji naturalnej. Dodatkowo, wiatr może przyspieszać ten proces przez zjawisko nadciśnienia i podciśnienia. Jest to najbardziej ekologiczne i energooszczędne rozwiązanie, ale wymaga dobrze zaprojektowanej przestrzeni.

 

Wentylacja mechaniczna

 

Wentylacja mechaniczna to technologiczne rozwiązanie zapewniające wymianę powietrza w budynku za pomocą systemu wentylatorów i kanałów, niezależne od naturalnych sił, takich jak wiatr czy różnice ciśnień atmosferycznych.

Różni się to od wentylacji naturalnej, gdzie przepływ powietrza jest generowany przez różnice temperatur i ciśnień między wnętrzem a zewnętrzem budynku. Wentylacja naturalna jest często bardziej zależna od warunków atmosferycznych i może nie zapewniać równomiernego przepływu powietrza.

Wentylacja mechaniczna, dzięki sterowaniu za pomocą systemu wentylatorów, pozwala na precyzyjną kontrolę nad ilością i jakością powietrza dostarczanego do wnętrza budynku. Może także obejmować dodatkowe funkcje, takie jak filtrowanie powietrza czy odzysk ciepła. Pomimo wyższych kosztów początkowych i eksploatacyjnych, jest często bardziej efektywna i przewidywalna niż wentylacja naturalna.

 

Rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

 

Rekuperacja, znana też jako wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (MVHR), to system wentylacyjny, który wykorzystuje energię z wywiewanego powietrza do podgrzewania powietrza dostarczanego do budynku. Głównym celem rekuperacji jest oszczędność energii oraz utrzymanie odpowiedniego klimatu wewnętrznego.

W systemie MVHR, powietrze wywiewane z budynku przechodzi przez wymiennik ciepła, zanim zostanie wyprowadzone na zewnątrz. Wymiennik ciepła „odzyskuje” ciepło z powietrza wywiewanego, aby podgrzać świeże powietrze dostarczane do budynku.

 

Dzięki temu, rekuperacja pozwala na utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz budynku bez konieczności dodatkowego ogrzewania, co przekłada się na znaczne oszczędności energetyczne. Ponadto, systemy MVHR często wyposażone są w filtry powietrza, co dodatkowo poprawia jakość powietrza wewnętrznego.

Wentylacja Konin

Wentylacja hybrydowa

 

Wentylacja hybrydowa, znana również jako wentylacja półaktywna lub mieszana, to system łączący cechy wentylacji naturalnej i mechanicznej, starając się wykorzystać atuty obu tych metod.

Podobnie jak w systemie wentylacji naturalnej, wentylacja hybrydowa wykorzystuje naturalne siły, takie jak wiatr i różnice ciśnień atmosferycznych, do generowania przepływu powietrza. Kiedy jednak warunki atmosferyczne są niekorzystne dla efektywnej wentylacji naturalnej (na przykład podczas bezwietrznej pogody lub ekstremalnych temperatur), system mechaniczny jest włączany, aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza.

Wentylacja hybrydowa pozwala na utrzymanie komfortowego klimatu w budynku, jednocześnie zminimalizowanie zużycia energii na wentylację mechaniczną. Pozwala to na oszczędność energii, a jednocześnie umożliwia precyzyjniejszą kontrolę nad jakością powietrza wewnątrz budynku niż to możliwe w przypadku wyłącznie wentylacji naturalnej. Daje to system bardziej zrównoważony i efektywny energetycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowników.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. wentylacji

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec

Montaż wentylacji Konin

Wentylacja - przepisy i normy prawne

Zaprojektowanie systemu wentylacyjnego to nie tylko kwestia zgodności z normami, ale przede wszystkim stworzenie warunków zapewniających komfort i zdrowie użytkowników.
Różne systemy wentylacyjne dostosowują się do specyficznych potrzeb budynków i ich użytkowników. Projektowanie systemu wentylacyjnego na etapie budowy lub remontu jest najbardziej efektywne i ekonomiczne, gdyż pozwala na precyzyjne dopasowanie systemu do wymagań budynku, zwiększając tym samym jego wydajność i unikając kosztownych przeróbek w przyszłości.

Kiedy planujemy system wentylacyjny, kluczowe jest uwzględnienie minimalnej mocy przepływu powietrza zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000. Ta norma określa minimalne wartości przepływu dla różnych typów pomieszczeń, co pomaga zapewnić odpowiednią jakość powietrza w każdym pomieszczeniu:

 • kuchnia z kuchenką gazową – 70 m³/h;
 • kuchnia z kuchenką elektryczną – 50 m³/h;
 • łazienka – 50 m³h;
 • toaleta – 30 m³/h;
 • pokój mieszkalny – 30 m³/h;
 • pomieszczenie pomocnicze (bez okna) – 15 m³/h;
 • przedsionek – 15 m³/h

Wentylacja Twój sprzymierzeniec w walce o komfort życia

Wentylacja w domu

Wentylacja w domu odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego mikroklimatu, co ma bezpośredni wpływ na komfort i zdrowie mieszkańców. Świeże powietrze dostarcza tlen niezbędny do oddychania i pomaga w utrzymaniu optymalnej wilgotności, co jest kluczowe dla dobrego samopoczucia. Jednakże, powietrze zewnętrzne może być zanieczyszczone cząstkami stałymi, gazami i mikroorganizmami, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze może prowadzić do rozwoju różnych chorób, takich jak astma, alergie czy nawet schorzenia serca. Dobrze zaprojektowany i prawidłowo działający system wentylacji pomaga zminimalizować te zagrożenia, filtrując powietrze zewnętrzne i zapewniając stały przepływ świeżego powietrza w domu.

 

Wentylacja w przemyśle

Wentylacja w przemyśle jest niezbędna nie tylko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ale także dla prawidłowego funkcjonowania procesów produkcyjnych. Pracownicy przemysłowi są często narażeni na szereg zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły, dymy, gazy czy pary, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich zdrowie. Dlatego odpowiedni system wentylacyjny, który usuwa te zanieczyszczenia i zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, jest kluczowy dla utrzymania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

 

Ponadto, niektóre procesy produkcyjne wymagają specyficznych warunków klimatycznych – odpowiedniej temperatury, wilgotności czy składu powietrza – które mogą być zapewnione jedynie przez dobrze zaprojektowany system wentylacyjny. Przykładowo, w produkcji żywności, elektroniki czy farmaceutyków, kontrola warunków klimatycznych jest kluczowa dla jakości końcowego produktu.

 

Wreszcie, odpowiednia wentylacja może pomóc w prewencji ryzyka wybuchów i pożarów, poprzez usunięcie z atmosfery potencjalnie łatwopalnych par czy gazów. Tym samym, wentylacja przemysłowa jest nieodłącznym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Wentylacja w budynkach komercyjnych

Każdy budynek mieszkalny lub użytkowy powinien być wentylowany. Wentylacja w budynkach komercyjnych, takich jak biura, centra handlowe czy hotele, jest niezbędna dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. Przede wszystkim, odpowiednia wentylacja zapewnia dostęp do świeżego powietrza, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia osób przebywających w budynku. Systemy wentylacyjne mogą także pomagać w kontrolowaniu temperatury i wilgotności, co przekłada się na komfort pracy i korzystania z usług.

Najlepsza wentylacja Konin

Wentylacja w budynkach komercyjnych jest również regulowana przez różne normy prawne i sanitarne. Prawo budowlane i inne przepisy regulują minimalne standardy wentylacji, które muszą być przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę. Takie przepisy mogą obejmować wymagania dotyczące ilości powietrza, które musi być dostarczane i wywiewane, a także normy dotyczące jakości powietrza.

 

Wentylacja w transporcie

Wentylacja w transporcie odgrywa istotną rolę w tworzeniu komfortowych i bezpiecznych warunków dla pasażerów. W samochodach, autobusach, pociągach czy statkach, odpowiedni system wentylacji zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, jednocześnie usuwając z wnętrza pojazdu spaliny i inne potencjalnie szkodliwe zanieczyszczenia.

 

Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny może znacząco poprawić jakość podróży, redukując uczucie zmęczenia i zapewniając lepszą koncentrację kierowcy, co jest istotne dla bezpieczeństwa na drodze. Z kolei w środkach transportu publicznego, efektywna wentylacja jest niezbędna do utrzymania komfortu i zdrowia dużej liczby pasażerów, jednocześnie przebywających w zamkniętych przestrzeniach.

W niektórych pojazdach, takich jak statki czy samoloty, wentylacja jest również niezbędna do utrzymania odpowiednich warunków ciśnienia i wilgotności. Ponadto, wentylacja może pomóc w utrzymaniu temperatury, co jest szczególnie ważne w przypadku długich podróży lub w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Instalacja rekuperacji decentralnej Konin - sprawdzone rozwiązania dla każdego

Rekuperacja w nowych budynkach

Rekuperacja w nowych budynkach to coraz popularniejsze rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. Rekuperacja, czyli mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła, polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza wywiewanego z budynku i wykorzystaniu go do ogrzewania świeżego powietrza napływającego do pomieszczeń.

 

Rekuperacja sprawdza się szczególnie w nowych budynkach o dobrze izolowanej konstrukcji, gdzie minimalizacja strat ciepła jest kluczowa. Dzięki odzyskowi ciepła, rekuperatory skutecznie zmniejszają koszty energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Ponadto, zapewniają one zdrową i świeżą jakość powietrza wewnątrz budynku, eliminując zawieszone cząstki, pyły, alergeny oraz nadmiar wilgoci.

 

Rekuperacja jest szczególnie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ze względu na intensywność użytkowania pomieszczeń oraz obecność wielu osób. Wentylacja naturalna często nie jest wystarczająca, aby skutecznie wymieniać powietrze i utrzymać odpowiedni poziom komfortu. Rekuperacja zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, eliminując przy tym konieczność otwierania okien, co przekłada się na większą izolację akustyczną i zmniejszenie strat ciepła.

 

Podczas planowania rekuperacji w nowych budynkach, należy uwzględnić kilka istotnych czynników. Po pierwsze, konieczne jest dobranie odpowiedniej wielkości i wydajności rekuperatora do wymagań budynku, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, powierzchnię pomieszczeń i poziom wentylacji potrzebny w danym miejscu. Należy również uwzględnić lokalne warunki klimatyczne, takie jak temperatury zewnętrzne i poziom wilgotności.

 

Ważnym aspektem jest również odpowiednie rozmieszczenie nawiewników i wywiewników, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach. W przypadku nowych budynków, rekuperacja może być łatwiej zaplanowana i zintegrowana z systemem wentylacyjnym. Istnieje możliwość montażu rekuperatorów w centralnym punkcie budynku lub indywidualnie w poszczególnych mieszkaniach.

Najtańsza wentylacja Konin

Rekuperacja w starym domu

Rekuperacja w starym domu może być wyzwaniem, ale również niesie za sobą wiele korzyści. W przypadku starszych budynków, które często są mniej energooszczędne i mają gorszą izolację, rekuperacja może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i komfortu mieszkańców.

 

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu rekuperacji w starym domu. Po pierwsze, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej oceny kondycji budynku, w tym stanu izolacji termicznej, szczelności oraz istniejącego systemu wentylacyjnego. Jeśli izolacja jest niewystarczająca, może być konieczne przeprowadzenie prac modernizacyjnych, takich jak docieplenie ścian, poddasza czy stropu, aby zminimalizować straty ciepła.

 

W przypadku starych domów, które często nie mają centralnego systemu wentylacji, instalacja rekuperatora może wymagać dostosowania istniejących rozwiązań. Może to oznaczać konieczność wykorzystania kanałów wentylacyjnych lub dostosowania pomieszczeń do zamontowania nawiewników i wywiewników.

Ważnym aspektem rekuperacji w starym domu jest również dostosowanie parametrów rekuperatora do specyficznych potrzeb budynku. W zależności od wielkości domu, liczby mieszkańców i indywidualnych preferencji, należy dobrać odpowiednią wydajność i rozmiar rekuperatora.

Wentylacja - rekuperacja Konin - efektywne systemy ochrony Twojego mikroklimatu

Wybór skutecznego i efektywnego systemu wentylacji jest kluczowy dla zapewnienia zdrowego i komfortowego środowiska wewnątrz budynku. Przed dokonaniem wyboru warto skonsultować się z profesjonalistami, aby dostosować system wentylacji do indywidualnych potrzeb i warunków budynku.

 

Oto kilka istotnych czynników, które warto wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru:

 

 • Zapotrzebowanie na wentylację
  Pierwszym krokiem jest określenie zapotrzebowania na wentylację w budynku. Zidentyfikuj liczbę pomieszczeń, liczbę mieszkańców lub użytkowników oraz rodzaj działalności wykonywanej w budynku. Na podstawie tych informacji można określić objętość powietrza, które należy wymieniać w ciągu godziny (mierzone w m³/h).

 

 • Rodzaje systemów wentylacji
  Istnieją różne rodzaje systemów wentylacji, takie jak wentylacja naturalna, mechaniczna lub hybrydowa. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Wentylacja naturalna korzysta z naturalnych przepływów powietrza, jednak może być mniej skuteczna w przypadku słabej cyrkulacji. Wentylacja mechaniczna zapewnia kontrolowany dopływ i wywiew powietrza, a rekuperacja ciepła może dodatkowo odzyskiwać energię. Wybierz system, który najlepiej odpowiada potrzebom i warunkom budynku.

 

 • Efektywność energetyczna
  Wyszukaj systemy wentylacji o wysokiej efektywności energetycznej. Sprawdź wskaźniki takie jak wydajność wentylatorów, współczynnik odzysku ciepła i zużycie energii. Wyższe wartości tych wskaźników oznaczają mniejsze zużycie energii i niższe koszty eksploatacyjne.

 

 • Filtry i jakość powietrza
  Warto zwrócić uwagę na systemy wentylacji, które są wyposażone w filtry o odpowiedniej klasyfikacji (np. filtry HEPA). Filtry te pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń powietrza, takich jak kurz, pyłki, bakterie czy wirusy, co wpływa na poprawę jakości powietrza wewnątrz budynku i zapewnia zdrowe warunki dla mieszkańców.
Profesjonalna wentylacja Konin
 • Hałas
  Sprawdź poziom hałasu generowany przez system wentylacji. Systemy wentylacji powinny być jak najbardziej ciche, aby nie zakłócały komfortu użytkowników budynku. Przed zakupem sprawdź specyfikacje dotyczące poziomu hałasu podczas pracy.
 • Serwis i konserwacja
  Upewnij się, że wybrany system wentylacji jest łatwy w serwisowaniu i konserwacji. Regularne czyszczenie i konserwacja są kluczowe dla utrzymania sprawności systemu i zapewnienia jego długotrwałego działania. Sprawdź dostępność części zamiennych oraz umiejętności i doświadczenie lokalnych specjalistów w obszarze serwisu.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. wentylacji

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec

Wentylacja Konin - koszt zależny od rodzaju

Koszt wentylacji jest uzależniony od rodzaju systemu wentylacji, który jest wybierany. Wentylacja naturalna jest zazwyczaj najtańszą opcją, ponieważ polega na korzystaniu z naturalnych przepływów powietrza. Wentylacja mechaniczna, zwłaszcza z odzyskiem ciepła, może być droższa zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji ze względu na potrzebę zastosowania wentylatorów i systemów odzysku energii.

 

Ostateczny koszt zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar budynku, liczba pomieszczeń, rodzaj systemu wentylacji oraz dodatkowe opcje, takie jak filtry czy systemy sterowania. Ważne jest, aby uwzględnić zarówno koszty początkowe, jak i długoterminowe, takie jak koszty energii i konserwacji.

Serwis wentylacji Konin
Wentylacja dla domów jednorodzinnych Konin

Wentylacja - rekuperacja Konin - serwis tylko u autoryzowanych partnerów

Wentylacja to kluczowy element zdrowego i efektywnego działania budynków, dlatego regularne serwisowanie systemów wentylacyjnych jest niezwykle istotne. Przeglądy i konserwacja są nieodzowne dla utrzymania ich optymalnej wydajności i bezpieczeństwa. W ramach serwisu należy regularnie sprawdzać stan wentylatorów, filtrów, wymienników ciepła i innych komponentów.

 

Konieczne jest także czyszczenie lub wymiana filtrów, co zapewnia skuteczną eliminację zanieczyszczeń z powietrza. Warto pamiętać, że regularne czyszczenie i konserwacja systemu wentylacyjnego przyczyniają się do jego długotrwałego i efektywnego działania, a także wpływają na jakość powietrza wewnątrz budynku.

Pracujemy z markami takimi jak:

KLIKNIJ KATALOG I POBIERZ

Innowacyjne rozwiązania wentylacji, rekuperacji i ogrzewania, które zamienią twój dom, mieszkanie lub biuro w strefę unikalnego komfortu.


Wieloletnie doświadczenie w branży, inwestycja w rzetelną fachową i kompleksową obsługę klienta oraz potężne zaplecze produkcyjne grupy BLAUBERG składają się na dzisiejszy obraz VENTS GROUP jako jednego z czołowych dostawców wentylacji na rynku.

Rekuperatory AERISnext to następna generacja znanych i cenionych central AERIS, które były obecne na polskim rynku od ponad 10 lat. Nowe rekuperatory to owoc badań, pracy i doświadczeń holender- skich inżynierów, których doświadczenie w produkcji central wenty- lacyjnych w Holandii jest rozwijane już od ponad 75 lat.

Rekuperatory AERISnext to następna generacja znanych i cenionych central AERIS, które były obecne na polskim rynku od ponad 10 lat. Nowe rekuperatory to owoc badań, pracy i doświadczeń holenderskich inżynierów, których doświadczenie w produkcji central wentylacyjnych w Holandii jest rozwijane już od ponad 75 lat.

 

Komfortowa wentylacja wnętrz Zehnder
daje pewność i poczucie komfortu. Oferowane rozwiązania to systemy modułowy, dzięki którym można szybko i w prosty sposób uwzględnić wszystkie warunki budowlane. Wszystkie produkty są optymalnie dopasowane i spełniają najnowsze wymogi efektywności energetycznej i innowacyjności.

Firma Thessla Green jest polskim producentem kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Produkty wytwarzane są o oparciu o technologię opracowaną przez własny zespół badawczo-rozwojowy. Dzięki temu rekuperatory AirPack to jedne z najnowocześniejszych urządzeń na rynku.

FERONO to profesjonalne produkty – wentylatory i kurtyny powietrzne dedykowane do budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz przemysłowego. Urządzenia FERONO zapewniają świeże powietrze w wielu domach i prestiżowych obiektach w całej Polsce.

Frapol dostarcza kompleksowe rozwiązania z obszaru klimatyzacji i wentylacji, dedykowane dla obiektów przemysłowych, rekreacyjno-sportowych, służby zdrowia, budynków użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszkaniowego.

Systemair od momentu swego powstania w 1974 roku, dba o podstawowe bogactwo człowieka jakim jest czyste powietrze. Dziś Systemair to jedna z wiodących firm wentylacyjnych na świecie, która systematycznie rozwija się, stale poszerzając swoją ofertę urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

Venture Industries kompleksowo obsługuje systemy wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Bazują na sprawdzonych wentylatorach własnej produkcji, którymi sterują regulatory CPR z zaimplementowanym układem do systemów HICS.

VTS Group – jest producentem zaawansowanych technicznie urządzeń dla branży HVAC. Wykorzystuje innowacyjne technologie w obszarach badań projektowych produkcji i logistyki. Oferuje wysoko standaryzowane urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne oraz grzewcze. W Polsce dostarczają: – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – VENTUS VVS i VENTUS Compact – kurtyny powietrzne – WING – nagrzewnice wodne – VOLCANO

Firma Blauberg specjalizuje się w poszukiwaniu rozwiązań zaawansowanych technologicznie, opartych na najnowszych osiągnięciach branży wentylacyjnej, jednocześnie starając się, aby oferowane urządzenia zachowywały wysoki standard wykonania i estetyki oraz wygodę obsługi. Zgodnie z ogólnoświatowymi trendami produkty Blauberg wykonane są z myślą o maksymalnym ograniczeniu poboru energii i poziomu emitowanego hałasu, a tym samym zapewnieniu maksymalnego komfortu ich użytkownikom.

W naszym portfolio mamy montaż wentylacji w Łodzi w Atlas Arenie.

WIELKIE CENTRALE REKUPERCJI

Systemami wentylacji zajmujemy się od lat 90tych – jesteśmy jedną z pierwszych lokalnych firm w tej branży, mamy więc na swoim koncie ogromną ilość realizacji, którymi możemy się pochwalić. Nasza firma dysponuje szesnastoma doświadczonymi brygadami montażowymi. 

Nasze urządzenia wentylacyjne pracują min w tak znanych w kraju instytucjach jak: Atlas Arena Łódź, Orlen, PKP, ZUS, Toyota Polska, Energa Operator, Opec-Ineko, Wienerberger, Prema, Geberit, Sanplast, Komedny Policji i wielu innych oraz w tysiącach domów jednorodznnych. Jesteśmy największym lokalnym wykonawcą układów rekuperacji domowych.

Lokalnie realizowaliśmy projekty w: Saint Gobain Koło, Geberit Koło, Elektrobudowa Konin, ZEPAK, Wartownia Konin, Resturacja Sonova, Centrum medyczne Multimed, Cenrum onkologi OnkoMed, Franspol Konin, Grupa Kupsik, Wienerberger, Skansen Bicz, PWiK Konin, ZUS Konin, Urząd Skarbowy Konin, Urząd Pracy Konin i wielu innych. Jesteśmy lokalnie znani i szanowani – zawsze staramy się sprostać Państwa oczekiwaniu. 

Wykonujemy:

 • Rekuperacja ( wentylacja z odzyskiem ciepła ) dla domów jednorodzinnych
 • Rekuperacja decentralna domów i biur
 • Wentylacja garaży domowych 
 • Rekuperacja ( wentylacja z odzyskiem ciepła ) dla biur, hoteli 
 • Wentylacja i Rekuperacja basenów 
 • Wentylacja garaży, parkingów
 • Wentylacja ciągów kuchennych 
 • Wentylacja garaży podziemnych 
 • Wentylacja sal gimnastycznych, koncertowych, sportowych

Oferujemy profesjonalne usługi montażu układów wentylacji i rekuperacji – zarówno w domach jednorodzinnych jak i obiektach przemysłowych. Współpracujemy z wieloma znanymi i cenionymi producentami min: Aeris, ClimaGold, Ferono, Frapol, Nilan, SystemAir, Thessla Green, VentureIndustriers, Vents, VTS, Zehnder

 

Montujemy rekuperację w Koninie i okolicach ale z racji naszej dogodnej lokalizacji możemy przeprowadzić montaż Rekuperacji w Łodzi, Poznaniu czy Bydgoszczy – dzieki autostradzie A2 znajdziemy się u Ciebie zaledwie w kilka chwil. Świadczymy również usługi montażu Rekuperacji w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim oraz w innych bliskich Konina miastach takim jak Gniezno czy Września. Sprawdź nas już dziś. 

Wentylator skraplacza - wentylatory do chłodnictwa.

Wybrane realizacje:

Dlaczego warto nam zaufać ?

Zajmujemy się wentylacją od 1994r !

Mamy własnych projektantów z niezbędnymi uprawnieniami

Posiadamy weekendową infolinie techniczną do kontaktu z serwisem w weekend

Oferujemy możliwość zobaczenia wybranych klimatyzatorów, pomp ciepła oraz rekuperatorów w naszym shoowroom!

Współpracujemy z najlepszymi markami i zaopatrujemy się u sprawdzonych od lat dostawców

Mamy 16 własnych brygad montażowych – nie korzystamy z podwykonawców

Własny magazyn pomp dostępnych od ręki

Posiadamy własny serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny

Bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje działania i posiadamy polisę OC na ponad milion złotych

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. wentylacji

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec

INFOLINIA SOS

Dla bezpieczeństwa naszych klientów posiadamy również weekendową infolinie techniczną do kontaktu z serwisem firmy w weekendy i dni wolne od pracy.