Instalacje fotowoltaiczne Jarocin

Instalacje fotowoltaiczne w Jarocinie

Instalacje fotowoltaiczne to systemy, które przekształcają energię słoneczną w prąd elektryczny. Są one zbudowane z modułów fotowoltaicznych – paneli słonecznych zdolnych do zamiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną, proces ten jest znany jako efekt fotowoltaiczny.

Po umieszczeniu tych paneli na dachach, elewacjach budynków czy samodzielnych konstrukcjach, zbierają one światło słoneczne i przetwarzają je na prąd stały. Inwerter następnie przekształca ten prąd stały na prąd zmienny, który można wykorzystać w domu lub wprowadzić do sieci energetycznej.

Instalacje fotowoltaiczne nie tylko pozwalają na oszczędności finansowe, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska, ograniczając emisję dwutlenku węgla. Wiele systemów fotowoltaicznych jest dodatkowo wyposażonych w baterie, które umożliwiają przechowywanie nadmiarowej energii, zapewniając ciągłość zasilania nawet kiedy nie ma słońca.

Jak działają panele słoneczne?

Panele słoneczne, zbudowane z ogniw fotowoltaicznych, wykorzystują energię słoneczną do produkcji prądu elektrycznego. Działają na zasadzie efektu fotowoltaicznego – pod wpływem promieniowania słonecznego, elektrony w ogniwach zaczynają się przemieszczać, tworząc prąd stały.

Energia wyprodukowana przez panele słoneczne może być używana na bieżąco lub magazynowana w akumulatorach do późniejszego wykorzystania. To drugie rozwiązanie jest szczególnie cenne podczas okresów o mniejszej nasłonecznieniu czy w nocy.

Prąd stały wygenerowany przez panele musi jednak zostać przekształcony na prąd zmienny, aby mógł być bezpiecznie wykorzystany w standardowych gospodarstwach domowych. Do tego celu służy inwerter, który jest nieodłącznym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki inwerterowi, energia słoneczna może zasilać domowe urządzenia elektryczne, a ewentualna nadwyżka może być przekazana do sieci energetycznej.

Fotowoltaika Jarocin

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. fotowoltaiki

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec

Fotowolatika z magazynem energii

Fotowoltaika z magazynem energii jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym na gromadzenie energii pochodzącej ze słońca. Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną w prąd elektryczny, a magazyn energii pozwala na zachowanie jej na użytek w momencie braku dostępu do słońca, np. w nocy. Dzięki temu, systemy fotowoltaiczne z magazynem energii stają się samowystarczalnymi źródłami energii, zwiększając efektywność i niezależność energetyczną.

Domowe systemy fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne coraz częściej znajdują zastosowanie w prywatnych rezydencjach, generując energię elektryczną na potrzeby domowe. Prąd, który wytwarzają, zasila różnorodne sprzęty – od oświetlenia, poprzez AGD, aż po systemy klimatyzacyjne. Dodatkowo, magazyny energii umożliwiają korzystanie z zgromadzonej energii nawet po zakończeniu dnia.

Słoneczne farmy energii

Farmy słoneczne, składające się z licznych paneli fotowoltaicznych, służą do produkcji energii na dużą skalę. Energia produkowana przez te gigantyczne instalacje jest następnie kierowana do sieci energetycznej. Zazwyczaj znajdują się w miejscach o dużym nasłonecznieniu i zajmują rozległe tereny.

Komercyjne wykorzystanie fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne są coraz częściej instalowane na dachach budynków komercyjnych. Przejście na zieloną energię nie tylko generuje oszczędności, ale również przyczynia się do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji emisji CO2.

Fotowoltaika w systemach off-grid

Panele fotowoltaiczne są nieocenione w odizolowanych od sieci energetycznej miejscach, takich jak jachty, domki letniskowe czy stacje badawcze. Wykorzystanie magazynów energii umożliwia przechowywanie nadmiaru energii do późniejszego wykorzystania.

Projekty fotowoltaiczne Jarocin

Podgrzewanie wody za pomocą fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne nie służą tylko do produkcji energii elektrycznej – mogą również służyć do ogrzewania wody. W takim systemie, prąd generowany przez panele jest wykorzystywany do podgrzewania wody za pomocą elektrycznego podgrzewacza.

Wykorzystaj naturalnie dostępne zasoby. Żyj wygodnie i ekologicznie

Instalacje fotowoltaiczne przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez generowanie czystej energii ze słońca. Ograniczają emisję gazów cieplarnianych i zmniejszają zależność od paliw kopalnych, co pomaga w walce z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Korzyści związane z fotowoltaiką można podzielić na trzy kategorie: środowiskowy, ekonomiczny i strategiczny.

Kategoria środowiskowa

Fotowoltaika jest jednym z najczystszych źródeł energii, nie emituje dwutlenku węgla ani innych szkodliwych gazów do atmosfery podczas produkcji energii elektrycznej. To pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach budynków oraz na obszarach wiejskich i miejskich pozwala wykorzystać dostępne przestrzenie, bez konieczności zajmowania nowych terenów. Ponadto, fotowoltaika nie wymaga dużej ilości wody do produkcji energii, co jest istotne w kontekście obecnych problemów z dostępem do wody pitnej.

Kategoria ekonomiczna

Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają osiągnięcie niezależności energetycznej, ponieważ produkcja energii elektrycznej odbywa się na miejscu, eliminując potrzebę zakupu energii od dostawców. W dłuższej perspektywie czasu, inwestycja w panele słoneczne może przynieść znaczne oszczędności na rachunkach za prąd, a nawet generować dochody z nadwyżkowej energii sprzedawanej do sieci.

Kategoria strategiczna

Wykorzystanie energii słonecznej daje nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także strategiczne. Zmniejsza zależność od importu energii, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto, rozwój branży fotowoltaicznej sprzyja tworzeniu miejsc pracy oraz promuje innowacje technologiczne w sektorze energetycznym.

Dotacje na fotowoltaike Jarocin

Fotowoltaika na gruncie

Fotowoltaika na gruncie staje się atrakcyjną alternatywą dla systemów dachowych, zwłaszcza tam, gdzie przestrzeń dachowa jest ograniczona lub niewystarczająca do osiągnięcia pożądanej mocy. Ta opcja jest również przydatna, gdy dach budynku nie jest odpowiednio zorientowany względem słońca lub ma niewłaściwe nachylenie.

Fotowoltaika na gruncie – powody stosowania jako alternatywy dla montażu na dachu:

 • Elastyczność ustawienia paneli dla maksymalnej efektywności.
 • Wyższa ekonomiczność przy większych instalacjach.
 • Łatwiejsza konserwacja i utrzymanie systemu.
 • Brak ograniczeń związanych z powierzchnią i ekspozycją na słońce.
 • Możliwość instalacji na terenach przemysłowych, rolniczych lub niezagospodarowanych.
 • Potencjał generowania większych ilości energii.


Domostwa posiadające odpowiednią ilość gruntu mogą zdecydować się na instalację paneli fotowoltaicznych na ziemi, tworząc prywatną elektrownię słoneczną. To pozwala na większą elastyczność w projektowaniu układu paneli, a także umożliwia łatwiejszy dostęp do konserwacji i napraw.

W przypadku instytucji publicznych, takich jak szkoły czy urzędy, gdzie przestrzeń dachowa jest często wykorzystywana do innych celów lub jest ograniczona, systemy fotowoltaiczne na gruncie mogą być doskonałym rozwiązaniem.

Fotowoltaika na dachu

Fotowoltaika to technologia, która zdobywa coraz większą popularność nie tylko w domach jednorodzinnych, ale także w innych rodzajach budynków. Wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji elektryczności ma wiele korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla środowiska.

W domach jednorodzinnych instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu pozwala na generowanie własnej energii elektrycznej. Dzięki temu mogą zmniejszyć swoje rachunki za prąd, a także być bardziej niezależnymi energetycznie. Nadmiar wyprodukowanej energii można również oddać do sieci energetycznej i otrzymać za to wynagrodzenie lub kredyty energetyczne.

Jednak fotowoltaika na dachu nie ogranicza się tylko do domów jednorodzinnych. Coraz więcej firm, instytucji i budynków komercyjnych decyduje się na instalację paneli słonecznych na swoich dachach. Duże powierzchnie płaskie lub nachylone dachy oferują idealne miejsce do umieszczenia paneli fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwa mogą w ten sposób produkować własną energię, zmniejszając koszty eksploatacyjne i wpływając pozytywnie na swoją zieloną reputację.

Wielkie centra handlowe, hotele, szkoły, obiekty sportowe i inne budynki użyteczności publicznej również mogą skorzystać z fotowoltaiki na dachu. Panele słoneczne mogą dostarczać energię potrzebną do oświetlenia, klimatyzacji, ogrzewania wody i innych potrzeb energetycznych tych obiektów. Ponadto, fotowoltaika na dachach tych budynków może przyczynić się do redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, co ma znaczący wpływ na walkę ze zmianami klimatu.

Fotowoltaika firma Jarocin
Fotowoltaika cena Jarocin

Fotowoltaika 2023 Jarocin

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił na konferencji prasowej jubileuszową, dziesiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Jak co roku opublikowano w nim bieżące analizy nt. rynku PV oraz perspektywy jego rozwoju. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży. Partnerami tegorocznego raportu są: BayWa r.e., mBank, Soltec oraz Alseva, Corab, OX2, PCWO Energy, Polenergia Fotowoltaika.

W wyniku zmian regulacyjnych i rosnących cen energii elektrycznej rok 2021 zakończył się spektakularnym sukcesem branży fotowoltaicznej. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW, a przyrost nowych mocy wynosił ponad 3,7 GW (tempo wzrostu rynku przekroczyło 105%). Ogromny wkład, tak jak w poprzednich latach, mieli prosumenci indywidualni (niemal 80% udziału w rynku). Wymierne efekty przyniósł też system aukcyjny – pierwszy gigawat mocy w farmach fotowoltaicznych oddaje już energię do sieci.

Na koniec 2021 roku moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej znalazła się na drugim miejscu (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Autorzy jubileuszowej edycji raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”.

Według przeprowadzonej przez IEO najnowszej prognozy mocy zainstalowanych w fotowoltaice rynek fotowoltaiczny w najbliższych latach utrzyma swoją dynamikę rozwoju dzięki szybkiemu przyrostowi mocy w farmach fotowoltaicznych. Już na koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 12 GW. Zgodnie z przewidywaniami moc 20 GW w fotowoltaice zostanie osiągnięta w 2025 roku, a w 2030 skumulowana moc zainstalowana może wynieść nawet 28,5 GW.

[źródło: https://ieo.pl/]

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. fotowoltaiki

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec

Słoneczna rewolucja: od Becquerela do nowoczesnej fotowoltaiki

Fotowoltaika, metoda przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych, ma swoje korzenie sięgające XIX wieku, a dokładniej roku 1839. To właśnie wtedy francuski naukowiec Alexandre-Edmond Becquerel odkrył zjawisko fotowoltaiczne. Oznaczało to, że materiał może generować prąd, gdy jest naświetlany światłem. Był to kluczowy krok dla rozwoju przyszłych technologii związanych z energią słoneczną.

Podczas swoich badań Becquerel zauważył, że pewne materiały emitują ładunek elektryczny po zetknięciu z światłem. Było to początkiem zrozumienia procesu, który dziś jest podstawą działania paneli fotowoltaicznych. Chociaż początkowe odkrycie było szokujące, trwało jeszcze prawie stulecie, zanim zaczęliśmy wykorzystywać tę technologię na większą skalę.

Rozwój technologii fotowoltaicznej nabrał tempa w drugiej połowie XX wieku, kiedy to w 1954 roku Bell Labs stworzyło pierwsze praktyczne ogniwo fotowoltaiczne na bazie krzemu. Mimo to, ograniczenia technologiczne i wysokie koszty produkcji sprawiły, że technologia ta była początkowo wykorzystywana głównie w eksploracji kosmicznej.

Pierwsze komercyjne zastosowanie fotowoltaiki nastąpiło w latach 50. i 60. XX wieku, kiedy NASA zaczęła stosować panele słoneczne do zasilania satelitów. W tamtym czasie technologia była jednak bardzo droga i nie była dostępna dla przeciętnego konsumenta.

Przełom nastąpił w latach 70. i 80. kiedy postęp technologiczny pozwolił na obniżenie kosztów produkcji. Tym samym energia słoneczna stała się dostępniejsza, co spowodowało gwałtowny wzrost jej popularności.

W dzisiejszych czasach, fotowoltaika jest jednym z najważniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów odnawialnych źródeł energii. Znaczące inwestycje w badania i rozwój sprawiają, że panele słoneczne stają się coraz bardziej wydajne i tańsze. Naukowcy pracują nad nowymi typami ogniw fotowoltaicznych, takimi jak ogniwa perowskitowe, które mogą znacznie zwiększyć sprawność przemiany energii słonecznej w energię elektryczną.

Profesjonalna fotowoltaika Jarocin
Ekologiczne domy Jarocin

Fotowoltaika cena - aspekty techniczne i finansowe

Fotowoltaika jest technologią, która umożliwia przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Choć początkowy koszt instalacji paneli fotowoltaicznych może wydawać się wysoki, na dłuższą metę może to przynieść znaczące oszczędności na rachunkach za prąd.

Cena instalacji fotowoltaicznej zależy od kilku czynników. Po pierwsze, rozmiar systemu, który jest wyrażany w kilowatach (kW). Większy system oznacza więcej paneli, co z kolei oznacza wyższy koszt. Po drugie, koszty mogą zależeć od marki i modelu paneli, które wybierasz. Niektóre panele są bardziej wydajne, ale również droższe.

Aspekty techniczne, takie jak umiejscowienie, kąt nachylenia i ekspozycja na słońce, również mają wpływ na wydajność systemu, a co za tym idzie – na koszty. Inwestycja w technologię fotowoltaiczną może przynieść zwrot w postaci niższych rachunków za prąd już po kilku latach, a także korzyści środowiskowe związane z produkcją czystej energii.

Ile kosztuje fotowoltaika w Jarocinie

Koszt instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Wielkość instalacji
  Im większa instalacja fotowoltaiczna, tym wyższy koszt.
 • Moc paneli słonecznych
  Koszt zależy od mocy paneli słonecznych, które będą instalowane. Im wyższa moc, tym wyższy koszt.
 • Wybór paneli słonecznych
  Na rynku istnieje wiele rodzajów paneli słonecznych o różnych cenach. Panele o wyższej jakości zwykle są droższe.
 • System montażowy
  Montaż paneli słonecznych może być wykonany przy użyciu różnych systemów montażowych. Koszt może się różnić w zależności od wybranego systemu.
 • Warunki lokalne
  Koszt może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej, ukształtowania terenu i warunków pogodowych.


Wielkość instalacji fotowoltaicznej jest zazwyczaj podawana w kilowatach (kW) lub kilowatogodzinach (kWh). Przybliżony koszt instalacji fotowoltaicznej waha się zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów lub euro, w zależności od powyższych czynników.

Warto również zauważyć, że koszt instalacji fotowoltaicznej może być zrównoważony przez oszczędności wynikające z produkcji własnej energii elektrycznej oraz potencjalne korzyści podatkowe lub dotacje oferowane przez rządy lub lokalne władze.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów instalacji fotowoltaicznej w swojej okolicy, warto skonsultować się z lokalnymi firmami zajmującymi się fotowoltaiką, które będą mogły dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i warunków.

Najlepsza fotowoltaika Jarocin

Fotowoltaika dofinansowanie Jarocin

Przyjmując średnią wielkość instalacji domowej, około 4-6 kW, można podać następujące orientacyjne koszty instalacji fotowoltaicznej:

 • Koszt instalacji o mocy 4-6 kW: od około 30 000 zł do 60 000 zł.

Aby uzyskać bardziej precyzyjne informacje na temat kosztów instalacji fotowoltaicznej warto skonsultować się z lokalnymi specjalistami ds. fotowoltaiki lub firmami zajmującymi się instalacją paneli słonecznych.

Istnieje możliwość skorzystania z różnych programów i ulg podatkowych, które mogą pomóc w obniżeniu kosztów instalacji. Sztandarowym programem w Polsce jest program “Czyste powietrze”, który obejmuje rekompensatę kosztów nawet do 90% inwestycji. Analizując opłacalność inwestycji warto zapoznać się z aktualnymi programami unijnymi i samorządowymi, proponujących np. dofinansowania dla firm

Przyszłość fotowoltaiki

Fotowoltaika jest jednym z najważniejszych źródeł energii odnawialnej na świecie. Jest to technologia, która wykorzystuje energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej. Fotowoltaika to sektor, który szybko się rozwija, z perspektywą znacznej ekspansji w nadchodzących latach.

Aktualne trendy i innowacje

 • Zwiększenie efektywności paneli fotowoltaicznych
  Prace nad nowymi materiałami i technologiami mogą znacznie zwiększyć efektywność konwersji energii słonecznej na energię elektryczną, co spowoduje obniżenie kosztów i zwiększenie dostępności tej technologii.

 • Rozwój technologii magazynowania energii
  W miarę jak coraz więcej energii pochodzi z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, staje się kluczowe opracowanie skutecznych metod magazynowania tej energii do późniejszego wykorzystania.

 • Budownictwo zintegrowane z fotowoltaiką
  Zamiast instalować panele na dachu lub na ziemi, coraz częściej panele fotowoltaiczne są wbudowywane w budynki jako elementy struktury, takie jak okna lub elewacje.

 • E-mobility i fotowoltaika
  Pojazdy elektryczne są coraz bardziej popularne, a ich ładowanie za pomocą energii słonecznej stanowi naturalne połączenie. Stacje ładowania mogą być zasilane przez panele fotowoltaiczne, a niektóre pojazdy mogą mieć nawet własne panele na dachu.

 • Demokratyzacja dostępu do energii
  Dzięki coraz niższym kosztom technologii fotowoltaicznej, coraz więcej osób na całym świecie może mieć dostęp do niezależnych źródeł energii, co ma szczególne znaczenie w regionach o niskiej infrastrukturze energetycznej.

 • Zrównoważony rozwój i zmniejszenie emisji CO2
  Poprzez zwiększanie udziału fotowoltaiki w miksie energetycznym, możemy zasilić naszą planetę w sposób bardziej zrównoważony i przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

 • Inteligentne sieci energetyczne
  W miarę jak fotowoltaika staje się coraz bardziej powszechna, konieczne staje się tworzenie inteligentnych sieci energetycznych, które mogą efektywnie zarządzać przepływem energii od różnych źródeł i do różnych użytkowników.
Najtańsza fotowoltaika Jarocin

Wszystko wskazuje na to, że fotowoltaika odgrywać będzie kluczową rolę w przyszłym miksie energetycznym na całym świecie. Możemy spodziewać się, że ta technologia będzie stale ewoluować i przynosić coraz większe korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. fotowoltaiki

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec