Wentylacja cena Inowrocław

Montaż wentylacji w Inowrocław

Cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach to proces, który tworzy optymalne warunki klimatyczne poprzez zastępowanie zanieczyszczonego powietrza świeżym i czystym. Głównym celem jest zapewnienie higieny i komfortu termicznego dla osób znajdujących się w budynku, poprzez kontrolę poziomu wilgotności, eliminację niepożądanych zapachów, bakterii i szkodliwych cząsteczek. Tego typu czynności są obowiązkowe i są regulowane przez prawo, a także przez zalecenia instytucji sanitarnej.

Prawidłowa i skuteczna cyrkulacja powietrza jest kluczowa dla utrzymania warunków korzystnych dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników pomieszczeń. Stały przepływ powietrza umożliwia skuteczne usuwanie potencjalnie niebezpiecznych substancji, zapobiega akumulacji wilgoci i powstawaniu pleśni, a także wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury i świeżości wnętrza. Jest to szczególnie istotne w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak ośrodki zdrowia, biurowce czy centra handlowe, gdzie poprawnie działające systemy wentylacyjne są kluczowe dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza, lub całkowity brak systemów wentylacyjnych, może skutkować sytuacją, w której powietrze w pomieszczeniach staje się ciężkie i niezdrowe dla przebywających tam osób. Długotrwałe narażenie na takie warunki może prowadzić do uczucia zmęczenia, zawrotów głowy, poważnych dolegliwości, spadku koncentracji, denerwującego kaszlu, a w najgorszych przypadkach nawet do poważnych komplikacji zdrowotnych i chorób przewlekłych.

Gdy systemy wentylacyjne nie funkcjonują prawidłowo, konsekwencje dotyczą nie tylko zdrowia osób znajdujących się w pomieszczeniach. Zaleganie wilgotnego powietrza sprzyja powstawaniu grzybów i pleśni, co z biegiem czasu może szkodliwie wpływać na strukturę ścian i sufitów, przyspieszając procesy degradacji budynku.

Wentylacja - rodzaje systemów

Wentylacja grawitacyjna (naturalna)

Wentylacja naturalna, często określana jako wentylacja grawitacyjna, to metoda odświeżania powietrza w pomieszczeniach, opierająca się na naturalnych różnicach ciśnienia powstałych w wyniku zmian temperatury i gęstości powietrza. Ten system działa bez konieczności użycia maszyn mechanicznych, wykorzystując naturalne siły i procesy.

System opiera się na zastosowaniu specjalnych otworów wentylacyjnych, takich jak okna, kratki wentylacyjne czy kanały, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza. Pobieranie świeżego powietrza odbywa się poprzez umieszczenie tych otworów na niższych poziomach budynku, na przykład u podstawy ścian. Natomiast odprowadzanie powietrza z zanieczyszczeniami odbywa się przez otwory wentylacyjne znajdujące się na wyższych piętrach budynku, na przykład na szczycie ściany lub na dachu. Wentylacja naturalna jest ekologiczna i energooszczędna, ale aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza, wymaga odpowiednio zaprojektowanego miejsca.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna to nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie, które zapewnia skuteczną cyrkulację powietrza w budynkach za pomocą sieci wentylatorów i kanałów. Dzięki temu możliwa jest nieprzerwana wymiana powietrza, niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Mechaniczne systemy wentylacji umożliwiają precyzyjne sterowanie przepływem powietrza i jego jakością w budynku. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych wentylatorów, intensywność przepływu powietrza można dostosować do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Co więcej, systemy wentylacji mechanicznej mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak oczyszczanie powietrza lub odzysk ciepła za pomocą wymienników ciepła.

Rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Rekuperacja, inaczej nazywana mechanicznym systemem wentylacji z odzyskiem energii, to nowoczesna technologia gwarantująca jednocześnie optymalną jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń i wydajne zarządzanie energią. W takim układzie, powietrze, które jest usuwane z wnętrza budynku, jest kierowane do specjalistycznego urządzenia – wymiennika ciepła. Tu następuje kluczowy proces transferu energii cieplnej, podczas którego ciepło zawarte w powietrzu wylotowym jest przenoszone na świeże powietrze zasysane z otoczenia. Skutkiem tego jest to, że powietrze dostarczane do wnętrza budynku jest już podgrzewane, co skutecznie ogranicza straty energetyczne.

Rekuperacja pozwala na znaczną poprawę efektywności energetycznej budynków, zwłaszcza tych o wysokim poziomie izolacji cieplnej, jak na przykład domy pasywne. Co więcej, korzystnie wpływa na komfort mieszkania, zapewniając nieprzerwany dostęp do świeżego powietrza.

Wentylacja Inowrocław

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa to fuzja dwóch systemów: mechanicznego i grawitacyjnego, inaczej nazywanego naturalnym. Dzięki połączeniu zalet tych dwóch metod, staje się bardziej efektywna i zróżnicowana.

Podczas sprzyjających warunków do naturalnej wymiany powietrza, na przykład, gdy istnieją duże różnice między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną, system hybrydowy korzysta z wentylacji grawitacyjnej. Taki manewr sprawia, że jest on energooszczędny i przyjazny dla środowiska. W warunkach nie sprzyjających wymianie powietrza na drodze grawitacyjnej, system hybrydowy wykorzystuje mechanizm wentylacji mechanicznej, co zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.

Systemy wentylacji hybrydowej są szczególnie korzystne w budynkach, które doświadczają dużej zmienności w zapotrzebowaniu na wentylację, takie jak szkoły czy biura.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. wentylacji

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec

Montaż wentylacji Inowrocław

Wentylacja - przepisy i normy prawne

Projektowanie systemu wentylacyjnego ma za zadanie gwarantować idealne warunki dla użytkowników danego budynku. Aby tego dokonać, kluczowe jest stosowanie efektywnego i ekonomicznego podejścia, które bierze pod uwagę zarówno indywidualne potrzeby, jak i obowiązujące normy.

Zakładanie systemu wentylacyjnego na etapie konstrukcji lub remontu budynku jest najbardziej optymalnym podejściem. Umożliwia to precyzyjne dopasowanie systemu do specyficznych wymagań budynku, co z kolei przekłada się na zwiększoną efektywność i unikanie kosztownych modyfikacji w przyszłości.

Normy, takie jak PN-83/B-03430/Az3:2000, definiują minimalne parametry przepływu powietrza dla różnych rodzajów pomieszczeń, które powinny być uwzględniane podczas procesu projektowania. Gwarantuje to odpowiednią jakość powietrza w każdej części budynku.

 • kuchnia z kuchenką gazową – 70 m³/h;
 • kuchnia z kuchenką elektryczną – 50 m³/h;
 • łazienka – 50 m³h;
 • toaleta – 30 m³/h;
 • pokój mieszkalny – 30 m³/h;
 • pomieszczenie
 • pomocnicze (bez okna) – 15 m³/h;
 • przedsionek – 15 m³/h

Wentylacja Twój sprzymierzeniec w walce o komfort życia

Wentylacja w domu

Zapewnienie świeżego i zdrowego powietrza w domu to kluczowy element kreowania przestrzeni sprzyjającej zdrowiu i komfortowi mieszkańców. Realizacji tego celu służy efektywny system wentylacyjny, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy mogące się gromadzić w zamkniętych przestrzeniach. Prawidłowo zaprojektowany i działający system wentylacyjny nie tylko zabezpiecza jakość powietrza, ale również znacząco wpływa na poprawę standardu życia i zdrowia domowników.

 

Kluczową rolą systemu wentylacyjnego jest eliminacja potencjalnie szkodliwych elementów. Powietrze napływające z zewnątrz często zawiera cząsteczki stałe, gazy czy mikroorganizmy, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Długotrwałe ekspozycja na takie zanieczyszczenia może prowadzić do rozwoju różnych schorzeń, takich jak astma, alergie czy choroby serca. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie sprawnej pracy systemu wentylacyjnego, który nie tylko zapewnia nieprzerwany przepływ świeżego powietrza do wnętrza, ale także oczyszcza powietrze zewnętrzne.

 

Wentylacja w przemyśle

Sprawna i regularna wymiana powietrza odgrywa kluczową rolę nie tylko w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w sektorze przemysłowym, ale również w zapewnieniu płynności procesów produkcyjnych. Pracownicy obszarów produkcyjnych często narażeni są na różnorodne zanieczyszczenia powietrza, takie jak pyły, gazy, substancje lotne czy opary, które mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie. Dlatego istotne jest posiadanie efektywnie zaprojektowanego systemu wentylacji, który usuwa te zanieczyszczenia i zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza, gwarantując w ten sposób bezpieczne i zdrowe warunki pracy.

 

Co więcej, niektóre procesy produkcyjne wymagają szczegółowych warunków klimatycznych, takich jak odpowiednia temperatura, wilgotność lub skład powietrza, które mogą być osiągnięte tylko za pomocą precyzyjnie zaprojektowanego systemu wymiany powietrza. Na przykład, w sektorach takich jak produkcja żywności, elektroniki czy farmaceutyki, kontrola warunków atmosferycznych jest kluczowa dla gwarantowania wysokiej jakości końcowego produktu.

Dodatkowo, prawidłowa wymiana powietrza pomaga zminimalizować ryzyko wybuchów i pożarów przez eliminację potencjalnie łatwopalnych par lub gazów z miejsc pracy. Stąd, przemysłowa wymiana powietrza jest nieodłącznym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Wentylacja w budynkach komercyjnych

Każda nieruchomość, niezależnie od tego, czy jest to budynek mieszkalny czy komercyjny, potrzebuje efektywnego systemu cyrkulacji powietrza. Skoncentrujmy się na nieruchomościach komercyjnych, takich jak biura, centra handlowe czy inne budynki używane do celów biznesowych. Tutaj, wentylacja jest kluczowym elementem, gwarantującym komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Przede wszystkim, sprawnie działający system wentylacyjny dostarcza świeże powietrze, które jest niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia osób przebywających w budynku. Dodatkowo, systemy wentylacyjne umożliwiają kontrolę temperatury i wilgotności, co wpływa na komfort pracy i korzystania z oferowanych usług.

Najlepsza wentylacja Inowrocław

W kontekście nieruchomości komercyjnych i biznesowych, zasady wymiany powietrza są regulowane przez prawo oraz standardy higieny i sanitarności. Prawo budowlane i inne akty normatywne ustanawiają minimalne wymogi wentylacyjne, które muszą być przestrzegane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny. Zasady te obejmują między innymi wymogi dotyczące ilości powietrza, które jest dostarczane i usuwane, a także normy jakości powietrza.

 

Wentylacja w transporcie

Cyrkulacja powietrza w środkach transportu jest niezmiernie ważna dla zapewnienia komfortu, bezpieczeństwa i zdrowia pasażerów. Zarówno w publicznych środkach transportu, jak i w pojazdach prywatnych, kluczowym elementem jest sprawnie funkcjonujący system wentylacji, który utrzymuje świeżość powietrza i minimalizuje gromadzenie szkodliwych cząsteczek.

 

W kontekście transportu publicznego, takiego jak autobusy, pociągi czy samoloty, efektywna cyrkulacja powietrza jest absolutnie niezbędna. W sytuacji dużego skupiska ludzi, ograniczonej przestrzeni i długotrwałych podróży, istnieje ryzyko gromadzenia się ciepła, wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. Właściwie działający system rekuperacji neutralizuje te czynniki, zapewniając komfortową temperaturę i stały przepływ świeżego powietrza. Dodatkowo, w kontekście chorób zakaźnych, takich jak COVID-19, właściwa cyrkulacja powietrza może przyczynić się do redukcji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

 

W pewnych typach pojazdów, jak na przykład statkach czy samolotach, system wentylacji pełni również kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia i wilgotności. Ponadto, sprawnie działający system wentylacji może wspomóc w utrzymaniu optymalnej temperatury, co ma kluczowe znaczenie podczas długotrwałych podróży lub w skrajnych warunkach atmosferycznych.

Instalacja rekuperacji decentralnej Inowrocław - sprawdzone rozwiązania dla każdego

Rekuperacja w nowych budynkach

Rekuperacja to zaawansowana technika odzysku ciepła, która stała się normą w nowoczesnych konstrukcjach. System rekuperacyjny zapewnia skuteczną wymianę powietrza, jednocześnie ograniczając straty ciepła, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej i poprawy komfortu mieszkańców.

W obiektach wyposażonych w system rekuperacji, powietrze wywiewane na zewnątrz przekazuje swoje ciepło do powietrza zasysanego z zewnątrz. Dzięki temu, nawet podczas chłodnych miesięcy, świeże powietrze dostarczane do budynku jest podgrzewane, co pozwala na utrzymanie stałej, komfortowej temperatury wewnątrz.

Dodatkowo, system rekuperacji pomaga w poprawie jakości powietrza w budynku, filtrując powietrze zasysane z zewnątrz i eliminując zanieczyszczenia. W ten sposób, rekuperacja jest nie tylko przyjazna dla środowiska i ekonomiczna, ale także przyczynia się do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców.

 

Rekuperacja w starym domu

Rekuperacja, pomimo że jest normą w nowych budynkach, może być również pomyślnie wprowadzona w starszych konstrukcjach, choć może to wiązać się z dodatkowymi wyzwaniami.

Najistotniejszym elementem jest prawidłowe zaplanowanie systemu i jego integracja z już istniejącym budynkiem. W starszych domach może to wymagać przeprowadzenia remontu lub przebudowy, aby zapewnić odpowiednie przewody dla systemu wentylacyjnego.

Najlepsza wentylacja Inowrocław

Jednak, mimo początkowych kosztów i potencjalnych trudności, korzyści płynące z zastosowania rekuperacji są znaczące. Taki system umożliwia skuteczne odzyskiwanie ciepła z powietrza wydostającego się z domu, co redukuje straty energii i obniża koszty ogrzewania. Dodatkowo, rekuperacja zwiększa jakość powietrza w budynku, co pozytywnie wpływa na zdrowie i komfort mieszkańców.

Wentylacja - rekuperacja Inowrocław - efektywne systemy ochrony Twojego mikroklimatu

Wybór skutecznego i efektywnego systemu wentylacji jest kluczowy dla utrzymania zdrowego i komfortowego środowiska wewnątrz budynków. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas dokonywania tego wyboru.

 • Wielkość i układ budynku
  Pierwszym krokiem jest analiza wielkości i układu budynku. Odpowiednio zaprojektowany system wentylacji powinien dostarczać świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń, zapewniając równomierne rozprowadzenie. Ważne jest również uwzględnienie specyficznych wymagań dla różnych obszarów, takich jak kuchnia czy łazienka.

 • Efektywność energetyczna
  Kolejnym istotnym czynnikiem jest efektywność energetyczna systemu wentylacji. Warto wybierać urządzenia o wysokiej efektywności, które minimalizują straty ciepła i zużycie energii. Systemy rekuperacji ciepła są szczególnie skuteczne, umożliwiając odzyskiwanie ciepła z powietrza wyprowadzanego na zewnątrz i wykorzystywanie go do ogrzewania świeżego powietrza.

 • Filtracja powietrza
  Ważnym aspektem jest możliwość skutecznej filtracji powietrza. System wentylacji powinien być wyposażony w odpowiednie filtry, które usuwają zanieczyszczenia, pyły, alergeny i inne substancje szkodliwe. Dobrej jakości filtry pomagają poprawić jakość powietrza i chronią zdrowie mieszkańców.

 • Regulacja wilgotności
  System wentylacji powinien być zdolny do regulacji wilgotności powietrza wewnątrz budynku. W zależności od regionu i warunków klimatycznych, ważne jest, aby można było dostosować poziom wilgotności, aby uniknąć nadmiernego wysuszenia lub wilgotności.

 • Hałas
  Należy również zwrócić uwagę na poziom hałasu generowany przez system wentylacji. Ciche i sprawne urządzenia zapewniają komfort użytkowników, szczególnie w pomieszczeniach sypialnych i miejscach odpoczynku.
Profesjonalna wentylacja Inowrocław
 • Konserwacja i utrzymanie
  Wybierając system wentylacji, warto uwzględnić łatwość konserwacji i utrzymania. Systemy, które są łatwe do czyszczenia i konserwacji, zapewniają długotrwałą i skuteczną pracę. Ważne jest również, aby system był wyposażony w alarmy i wskaźniki, które informują o konieczności wymiany filtrów lub konserwacji.

 • Profesjonalna instalacja
  Ostatnim, ale nie mniej istotnym, aspektem jest profesjonalna instalacja systemu wentylacji. Warto skonsultować się z doświadczonymi specjalistami, którzy zapewnią prawidłowe dopasowanie i konfigurację urządzeń, a także zapewnią prawidłowe wykonanie instalacji.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. wentylacji

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec

Wentylacja Inowrocław - koszt zależny od rodzaju

Koszt instalacji systemu wentylacji może znacznie różnić się w zależności od wybranego rodzaju. Na cenę wpływa kilka czynników, takich jak: typ wentylacji, wielkość i struktura budynku, a także koszty dodatkowe związane z montażem.

 

Najprostszy system wentylacji grawitacyjnej może kosztować kilka tysięcy złotych, jednak nie oferuje on takiej skuteczności jak systemy mechaniczne. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, znana jako rekuperacja, choć jest droższa w instalacji (często kosztuje od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych), na dłuższą metę pozwala na istotne oszczędności energii.

 

Warto również uwzględnić koszty związane z użytkowaniem systemu, takie jak utrzymanie i wymiana filtrów. Ponadto, niektóre systemy wymagają bardziej skomplikowanego montażu, co może wpłynąć na całkowity koszt instalacji. Pamiętaj jednak, że prawidłowo zainstalowany system wentylacyjny to inwestycja, która przyniesie korzyści na wiele lat.

Serwis wentylacji Inowrocław
Wentylacja dla domów jednorodzinnych Inowrocław

Wentylacja - rekuperacja Inowrocław - serwis tylko u autoryzowanych partnerów

Serwis wentylacji to kluczowy element utrzymania sprawności systemu wymiany powietrza w budynku. Regularne przeglądy i konserwacja systemu wentylacyjnego pomagają zapewnić jego długotrwałe i efektywne działanie. Usługi serwisowe obejmują różne działania, takie jak czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych, wymiana filtrów, kontrola czujników i mechanizmów sterujących.

 

Profesjonalny serwis wentylacji ma na celu także wykrycie potencjalnych problemów, takich jak przecieki, uszkodzenia mechaniczne lub niedostateczna wydajność systemu. Regularny serwis wentylacji przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, zwiększa komfort użytkowania i pomaga oszczędzić energię.

Pracujemy z markami takimi jak:

KLIKNIJ KATALOG I POBIERZ

Innowacyjne rozwiązania wentylacji, rekuperacji i ogrzewania, które zamienią twój dom, mieszkanie lub biuro w strefę unikalnego komfortu.


Wieloletnie doświadczenie w branży, inwestycja w rzetelną fachową i kompleksową obsługę klienta oraz potężne zaplecze produkcyjne grupy BLAUBERG składają się na dzisiejszy obraz VENTS GROUP jako jednego z czołowych dostawców wentylacji na rynku.

Rekuperatory AERISnext to następna generacja znanych i cenionych central AERIS, które były obecne na polskim rynku od ponad 10 lat. Nowe rekuperatory to owoc badań, pracy i doświadczeń holender- skich inżynierów, których doświadczenie w produkcji central wenty- lacyjnych w Holandii jest rozwijane już od ponad 75 lat.

Rekuperatory AERISnext to następna generacja znanych i cenionych central AERIS, które były obecne na polskim rynku od ponad 10 lat. Nowe rekuperatory to owoc badań, pracy i doświadczeń holenderskich inżynierów, których doświadczenie w produkcji central wentylacyjnych w Holandii jest rozwijane już od ponad 75 lat.

 

Komfortowa wentylacja wnętrz Zehnder
daje pewność i poczucie komfortu. Oferowane rozwiązania to systemy modułowy, dzięki którym można szybko i w prosty sposób uwzględnić wszystkie warunki budowlane. Wszystkie produkty są optymalnie dopasowane i spełniają najnowsze wymogi efektywności energetycznej i innowacyjności.

Firma Thessla Green jest polskim producentem kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Produkty wytwarzane są o oparciu o technologię opracowaną przez własny zespół badawczo-rozwojowy. Dzięki temu rekuperatory AirPack to jedne z najnowocześniejszych urządzeń na rynku.

FERONO to profesjonalne produkty – wentylatory i kurtyny powietrzne dedykowane do budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz przemysłowego. Urządzenia FERONO zapewniają świeże powietrze w wielu domach i prestiżowych obiektach w całej Polsce.

Frapol dostarcza kompleksowe rozwiązania z obszaru klimatyzacji i wentylacji, dedykowane dla obiektów przemysłowych, rekreacyjno-sportowych, służby zdrowia, budynków użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszkaniowego.

Systemair od momentu swego powstania w 1974 roku, dba o podstawowe bogactwo człowieka jakim jest czyste powietrze. Dziś Systemair to jedna z wiodących firm wentylacyjnych na świecie, która systematycznie rozwija się, stale poszerzając swoją ofertę urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

Venture Industries kompleksowo obsługuje systemy wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Bazują na sprawdzonych wentylatorach własnej produkcji, którymi sterują regulatory CPR z zaimplementowanym układem do systemów HICS.

VTS Group – jest producentem zaawansowanych technicznie urządzeń dla branży HVAC. Wykorzystuje innowacyjne technologie w obszarach badań projektowych produkcji i logistyki. Oferuje wysoko standaryzowane urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne oraz grzewcze. W Polsce dostarczają: – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – VENTUS VVS i VENTUS Compact – kurtyny powietrzne – WING – nagrzewnice wodne – VOLCANO

Firma Blauberg specjalizuje się w poszukiwaniu rozwiązań zaawansowanych technologicznie, opartych na najnowszych osiągnięciach branży wentylacyjnej, jednocześnie starając się, aby oferowane urządzenia zachowywały wysoki standard wykonania i estetyki oraz wygodę obsługi. Zgodnie z ogólnoświatowymi trendami produkty Blauberg wykonane są z myślą o maksymalnym ograniczeniu poboru energii i poziomu emitowanego hałasu, a tym samym zapewnieniu maksymalnego komfortu ich użytkownikom.

W naszym portfolio mamy montaż wentylacji w Łodzi w Atlas Arenie.

WIELKIE CENTRALE REKUPERCJI

Systemami wentylacji zajmujemy się od lat 90tych – jesteśmy jedną z pierwszych lokalnych firm w tej branży, mamy więc na swoim koncie ogromną ilość realizacji, którymi możemy się pochwalić. Nasza firma dysponuje szesnastoma doświadczonymi brygadami montażowymi. 

Nasze urządzenia wentylacyjne pracują min w tak znanych w kraju instytucjach jak: Atlas Arena Łódź, Orlen, PKP, ZUS, Toyota Polska, Energa Operator, Opec-Ineko, Wienerberger, Prema, Geberit, Sanplast, Komedny Policji i wielu innych oraz w tysiącach domów jednorodznnych. Jesteśmy największym lokalnym wykonawcą układów rekuperacji domowych.

Lokalnie realizowaliśmy projekty w: Saint Gobain Koło, Geberit Koło, Elektrobudowa Konin, ZEPAK, Wartownia Konin, Resturacja Sonova, Centrum medyczne Multimed, Cenrum onkologi OnkoMed, Franspol Konin, Grupa Kupsik, Wienerberger, Skansen Bicz, PWiK Konin, ZUS Konin, Urząd Skarbowy Konin, Urząd Pracy Konin i wielu innych. Jesteśmy lokalnie znani i szanowani – zawsze staramy się sprostać Państwa oczekiwaniu. 

Wykonujemy:

 • Rekuperacja ( wentylacja z odzyskiem ciepła ) dla domów jednorodzinnych
 • Rekuperacja decentralna domów i biur
 • Wentylacja garaży domowych 
 • Rekuperacja ( wentylacja z odzyskiem ciepła ) dla biur, hoteli 
 • Wentylacja i Rekuperacja basenów 
 • Wentylacja garaży, parkingów
 • Wentylacja ciągów kuchennych 
 • Wentylacja garaży podziemnych 
 • Wentylacja sal gimnastycznych, koncertowych, sportowych

Oferujemy profesjonalne usługi montażu układów wentylacji i rekuperacji – zarówno w domach jednorodzinnych jak i obiektach przemysłowych. Współpracujemy z wieloma znanymi i cenionymi producentami min: Aeris, ClimaGold, Ferono, Frapol, Nilan, SystemAir, Thessla Green, VentureIndustriers, Vents, VTS, Zehnder

 

Montujemy rekuperację w Koninie i okolicach ale z racji naszej dogodnej lokalizacji możemy przeprowadzić montaż Rekuperacji w Łodzi, Poznaniu czy Bydgoszczy – dzieki autostradzie A2 znajdziemy się u Ciebie zaledwie w kilka chwil. Świadczymy również usługi montażu Rekuperacji w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim oraz w innych bliskich Konina miastach takim jak Gniezno czy Września. Sprawdź nas już dziś. 

Wentylator skraplacza - wentylatory do chłodnictwa.

Dlaczego warto nam zaufać ?

Zajmujemy się wentylacją od 1994r !

Mamy własnych projektantów z niezbędnymi uprawnieniami

Posiadamy weekendową infolinie techniczną do kontaktu z serwisem w weekend

Oferujemy możliwość zobaczenia wybranych klimatyzatorów, pomp ciepła oraz rekuperatorów w naszym shoowroom!

Współpracujemy z najlepszymi markami i zaopatrujemy się u sprawdzonych od lat dostawców

Mamy 16 własnych brygad montażowych – nie korzystamy z podwykonawców

Własny magazyn pomp dostępnych od ręki

Posiadamy własny serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny

Bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje działania i posiadamy polisę OC na ponad milion złotych

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. wentylacji

Przedstawiciele Handlowi i regionalni:

Kalisz Ostrów Wlkp.

Maciej Kucharski

Kalisz Ostrów Wlkp.

Jarocin Pleszew Krotoszyn

Toruń

Piła, Gniezno, Wągrowiec

INFOLINIA SOS

Dla bezpieczeństwa naszych klientów posiadamy również weekendową infolinie techniczną do kontaktu z serwisem firmy w weekendy i dni wolne od pracy.