Badania termowizyjne

Obecnie ogrzewanie jest dużym kosztem ze względu na rosnące koszty paliw, coraz cześciej sięgamy po nowoczesne technologie które pozwalają nam znaleźć błędy popełnione przez wykonawców obiektów oraz ich naprawę – co w przyszłości wpłynie na realne oszczędności. Kamera termowizyjna coraz częściej jest wykorzystywana właśnie w takim celu, dzięki niej jesteśmy w stanie zobaczyć coś, co jest przez ludzkie oko niemożliwe do zobaczenia – świat w podczerwieni. Różnice w rozkładzie temperatur daje jasny pogląd o stanie energetycznym i szczelności obiektu, pokazuje miejsca w których ubytki ciepła są na tyle duże i należy wykonać naprawę tej usterki lub zastosować inne rozwiązania materiałowe. Dodatkowo miejsca takie są najczęściej podatne na zawilgocenia – diagnoza i naprawa pozwala ochronić inwestycję przed destrukcyjnymi skutkami wpływu wilgoci na materiały ścian, dachów lub fundamentów.

 

Co daje badanie termowizyjne

Podczas badań kamerą termowizyjną możemy określić i zdiagnozować m.in:

– mostki termiczne budynków
– słabe punkty w izolacji cieplnej oraz wady po ocieplaniu budynków
– miejsca zawilgocone
– wszelkie nieszczelności budynków (okolice rutyn, drzwi, okien, przejść instalacji przez mur itp)
– sprawność instalacji (elektrycznych, elektronicznych, ciepłowniczych, chłodniczych, fotowoltaicznych, wentylacyjnych)

Kiedy wskazane jest przeprowadzenie analizy termowizyjnej:

Najczęściej sprawdzamy poprawności wykonania prac przez wykonawców gdy mamy wątpliwości co do rzetelności wykonanych robót w szczególności:

  • poprawności wykonania izolacji termicznych pionowych na budynkach i obiektach
  • poprawności wykonania montażu okien, drzwi, bram, futryn oraz rolet
  • nieszczelności w wykonaniu połaci dachów, ociepleń poziomych, miejsc łączenia w budynkach kominów z dachem, opierzenia i prace uszczelniające
  • zawilgocenia budynku będące wynikiem zamknięcia wody w budynku lub nieszczelnościami instalacji

W przemyśle badania kamerą na podczerwień pozwalają określić np. przeciążenia instalacji elektrycznej  oraz miejsca o anomaliach cieplnych maszyn i urządzeń co może zapobiegać awariom i przestojom w procesach produkcyjnych.