VI MIEJSCE

VI miejsce w polsce po wzglĘdem ilości montaży pomp PANASONIC

Mamy zaszczyt poinformować, iż w bardzo trudnym instalacyjnie roku jakim był 2022 uzyskaliśmy 6 miejsce pod kątem zainstalowanych Pomp Ciepła Panasonic w całej Polsce. Rok 2022 z racji problemów geopolitycznych z jakimi musiał zderzyć się nasz kraj, spowodował ogromny wzrost cen paliw stałych i ich braki na rynku – przełożyło się to na ogromne zainteresowanie alternatywnymi źródłami ciepła w tym Pompami Ciepła co przełożyło się również na ich ogromne problemy z dostępnością. Mimo tych problemów pracowaliśmy dla Was ciężko przez cały rok i dostarczaliśmy Wam Pompy Ciepła, których potrzebował rynek i Wy – co zaowocowało ponad 600 zrealizowanymi modernizacjami kotłowni. Dziękujemy za zaufanie, w dalszym ciągu dostarczamy dla Was nowoczesne Pompy Ciepła realizując założenia programów rządowych typu: Czyste Powietrze, Moje Ciepło i Mój Prąd oraz spełniając konieczność wymiany bezklasowych i nisko klasowych pieców na paliwo stałe. Rynek Pomp Ciepła w Polsce ma szerokie perspektywy, w których doskonale jako ArtDOM się realizujemy razem z Wami, podnosząc Wasz komfort eksploatacji systemu ogrzewania domu.