Wiercenie
w betonie
social social

Systemy Multi Split

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w dziedzinie klimatyzacji.

 

Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu i ogromnej ilości przeprowadzonych realizacji komercyjnych i przemysłowych możemy wprowadzić Państwa do ogromnego świata klimatyzacji ArtDOM. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy podział systemów na świat każdego producenta, indywidualne podejście do prezentowania różnych urządzeń w ściśle ku temu przygotowanych stronach pozwala nam na przedstawienie Państwu każdego urządzenia rzetelniej i precyzyjniej.

 

Klimatyzacja

 

Poszukujesz klimatyzacji do domu, biura, firmy ? Idealnie trafiłeś !

 

ZADZWOŃ: 63 2703907 wew 23 – uzyskasz fachową pomoc w doborze urządzenia.

ZGŁOSZENIE AWARII TWOJEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI: 63 2703907 wew 21

 

 

Co to jest system klimatyzacyjny multisplit?

multi1Układ multisplit umożliwia podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej (skraplacza) kilku jednostek wewnętrznych (parowników) o zróżnicowanej wydajności chłodniczej odpowiednio do wielkości pomieszczeń. W zależności od typu systemu i producenta jedna jednostka zewnętrzna może pracować nawet z 9 jednostkami wewnętrznymi – najczęściej jednak jest ich 3÷4. Zapewnia to oszczędność miejsca, energii oraz niższe koszty inwestycyjne.

Ostatnie lata przyniosły gwałtowne zainteresowanie użytkowników systemami zapewniającymi odpowiedni komfort termiczny w pomieszczeniu. W połączeniu z rosnącą świadomością znaczenia właściwej jakości powietrza naturalnym staje się poszukiwanie kompleksowego rozwiązania zapewniającego utrzymanie właściwych parametrów pracy czy wypoczynku, bądź w przypadku klimatyzacji technologicznej zapewnienie odpowiednich warunków prowadzonych procesów produkcyjnych. Odpowiedzią na tak postawione założenia stają się zatem, w warunkach polskich, złożone systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (HVAC). Ponieważ jednym z elementów takiego nowoczesnego systemu HVAC coraz częściej stają się układy ”multi split” w artykule starano się naszkicować zasadę działania współczesnych systemów typu ”multi split”, wskazać ich zastosowanie i przedstawić zasady związane z ich projektowaniem i eksploatacją.

”Multi-split” jako układ klimatyzacji

multi2Przy założeniu, że za sprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach, dostarczenie powietrza świeżego i usuwanie zanieczyszczonego odpowiada system wentylacji, za komfort cieplny w znacznej mierze odpowiedzialne będą systemy klimatyzacji i ogrzewania. Utrzymanie optymalnego komfortu cieplnego dla osób pracujących w pomieszczeniach lub spełniającego warunki narzucone przez proces technologiczny oznaczać będzie zatem utrzymanie zadanej temperatury z określoną dokładnością. W polskich warunkach klimatycznych ogrzewanie pomieszczeń jest wielowiekową tradycją. Na tym tle powszechne zainteresowanie systemami klimatyzacji jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Obecnie można dostrzec coraz większy popyt na systemy pozwalające obniżać temperaturę powietrza w okresie letnim, czemu towarzyszy znacznie zwiększona podaż systemów klimatyzacyjnych. Ostatnie ciepłe lata spowodowały, że zainteresowanie systemami klimatyzacyjnymi charakteryzuje już nie tylko dużych inwestorów, ale dotyczy także nowych segmentów rynku z inwestorami prywatnymi na czele.

Budowa systemów

Możliwość uzyskania powyższych funkcji zależy od budowy całego systemu. Jednostka zewnętrzna systemu ”multi split” składa się ze sprężarki (lub sprężarek) oraz skraplacza. W przypadku małych urządzeń stosowana jest pojedyncza sprężarka zaś przy większych elementach stosowane są zazwyczaj dwie sprężarki. Do zasilania jednostki zewnętrznej najczęściej wykorzystuje się energię elektryczną.

Szczególną uwagę podczas projektowania współczesnych jednostek zewnętrznych zwraca się na dopasowanie poszczególnych elementów mających wpływ na zmniejszenie zużycia energii. Do najważniejszych zmian zaliczyć można:

 

Obszary stosowania

multi3Obecne systemy ”multi-split” pozwalają na wykorzystanie ich w przypadku większości budynków po zachowaniu zasady nieprzekraczania maksymalnej długości przewodów chłodniczych oraz maksymalnej różnicy wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi, a także różnicy wysokości pomiędzy nimi. W zależności od systemu wartości te mogą ulegać zmianom, można jednak przyjąć, iż w przypadku tradycyjnych systemów długość instalacji nie powinna przekraczać 50 m, zaś różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi nie powinna być większa niż 30 m. Wiele nowoczesnych rozwiązań ”multi-split” pozwala na znaczne przekroczenie wymienionych powyżej maksymalnych zakresów pracy (znacznie ponad 100 m). W przypadku doboru systemów ”multi-split” koniecznym staje się precyzyjne sprawdzenie optymalnych i maksymalnych zakresów pracy wskazywanych przez producenta.

autor: Dr inż. Piotr BARTKIEWICZ – Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska

 

Zapraszamy do naszego sklepu online